Svatomartinský oběd v KAMPOSu


Novinka
11. listopadu 2021
Vedení společnosti KAMPOS přeje všem zaměstnancům dobrou chuť.
Jsme rádi, že jste s námi! 

Svatého Martina s husami spojují hned dvě legendy, ta první praví, že „husy svatého Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se svatý Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kdákáním prozradily." Ať tak či onak, biskup Martin zemřel 8. listopadu, 11.byl pohřben, což spadá do období, kdy lidé dříve zabíjeli před zimou husy a dopřávali si tučnou pečínku. A tak se spojenectví Martina s husami utužilo. Svátek svatého Martina totiž předchází adventu, což dříve (a i dnes by mělo) bylo období půstu, takže na další pečeni si lidé museli počkat až do Vánoc.