I v podnikání může zůstat člověk člověkem

Naše filozofie

Uvědomujeme si, že pomoci pro ty, kteří ji potřebují, je stále málo. Proto se snažíme pomáhat nejen finančně, ale i pořádáním vlastních akcí a účastí na podpůrných aktivitách v našem okolí. Zaměřujeme se na pomoc těm nejzranitelnějším – dětem, seniorům a handicapovaným spoluobčanům. Vedle toho rádi podporujeme sportovní a kulturní spolky v okolí.


A proč to všechno děláme? Protože si myslíme, že ti, kteří pomáhat mohou, by pomáhat měli.
Kde pomáháme pravidelně

Respirátory pro Kuřim

Rozvážíme pomoc potřebným v městě Kuřim a okolí a nyní jsme se rozhodli darovat 500 ks respirátorů KN95 třídy FFP2 městu Kuřim. Jak jsme byli informováni prvních 250 respirátorů půjde do distribuce lékařům a lékárnám v Kuřimi a obcích ORP Kuřim.

Dětský den KAMPOS

Od roku 2017 pořádáme dětský den, který si získal oblibu nejen mezi rodinami našich zaměstnanců a obchodních partnerů, ale i místních obyvatel. Poslední ročníky navštívilo vždy téměř 500 dětí s rodiči.

Dobrý anděl

V KAMPOSU pravidelně přispíváme na podporu rodin s nemocnými dětmi. Stali jsme se Dobrým andělem a v naší aktivitě chceme pokračovat dál.

Your Dream We Run

Tým našich zaměstnanců se pravidelně účastní charitativního štafetového běhu, který trvá celých 24 hodin a jeho výtěžek putuje na splnění snů těch nejpotřebnějších.

Hasičský sbor Kuřim a Jedlová

V obou místech našeho působení podporujeme hasiče finančními prostředky nebo dary.

Brněnská laťka

Ve sportovní oblasti pravidelně podporujeme konání mezinárodního výškařského mítinku.

Přehled podpořených projektů

2005
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Hasiči Jedlová I, na činnost sboru

Vanoční dárky pro děti z Terezy (fotky)

TJ Sokol Jedlová, na materiální vybavení

Hasičské krojované hody Kuřim

Hasiči Jedlová II, na prapor sboru


Ošetřovatelský domov SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Dodání pohárů na fotbalový zápas v rámci Memoriálu Bohumila Plška v Kuřimi


Střední, základní a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno

Babybox na ulici Polní 3

Den dětí v Jedlové

Rodinné centrum Opička o.s., Rohozec

Střední, základní a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno

Pomohli jsme starším lidem po povodních

Sponzorování brněnského Klokánku na den dětí


Finanční spolupráce na projektu „Sociální automobil“.

Pravidelné příspěvky a pomoc spolu s Dobrým andělem rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně

Finanční dar na novou střechu Domova Sue Ryder v Michelském dvoře.

Sponzorování atletky Michaely Hrubé (skok vysoký)

Finanční dar Dětskému domovu Tišnov


Finančně podporujeme projekt MAMMA HELP pomoci ženám s rakovinou prsu

Přispíváme Sboru dobrovolných hasičů v Kuřimi

Podporujeme spolek NA DLANI, z.s. zabývající se optimálním rozvojem dětí se zdravotním postižením

Podporujeme Dětský domov v Tišnov

Finančně podporujeme spolek PROSEN a projekt You Dream We Run

Pomáháme a podporujeme děti sportovního oddílu RUGBY CLUB BYSTRC

Finančně jsme podpořili Dětský domov v Tišnově

Pokračujeme v podpoře Dětského domova v Tišnově

Jsme sponzoři a účastníci charitativního běhu You Dream We Run

Pokračujeme v podpoře Domova Sue RyderPodporujeme Školu pro výcvik vodicích psů-spolek VODICÍ PES, z.s.

Přispěli jsme České tábornické unii

Stále podporujeme Dětský domov Tišnov


Snažíme se pomoci s bojem proti koronaviru, jak to jen jde...

Rozvážíme pomoc potřebným v městě Kuřim a okolí

Rozhodli jsme se darovat 500 ks respirátorů KN95 třídy FFP2 městu Kuřim

Jsme rádi, že můžeme pomoci! Společně to zvládneme!

Zaznamenali jsme prosbu transfúzních stanic o darování krve.

Dne 16.9.2021 k nám proto do KAMPOSu dorazil výjezdní odběrový tým, který provedl našim zaměstnancům - dárcům odběr krve.

Dobrý den, Stanislave, rádi bychom Vám poděkovali za podporu v loňském roce, a tak jsme pro Vás

v oddělení dárcovství a komunikace Sue Ryder natočili krátké video, které mluví za vše. 

Věřím, že Vás potěší, a že budete společně s námi i letos psát nové dějiny péče o seniory.