Přejeme všem zaměstnancům Veselé Velikonoce!


Novinka
15. dubna 2022
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku mění. Co, se ale v KAMPOSe nemění je pravidlo, že vždy s přáním příjemného prožití Velikonočních svátků našim zaměstnancům je také odměníme.

V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben. Velikonoce kromě svého křesťanského obsahu zahrnují také lidové zvyky spojené s jarním novoročím, obnovou přírodních sil a zahájením zemědělských prací. Objevují se tak různé obyčeje a magické praktiky které mají zajistit ochranu a plodnost. V českém prostředí je typické především obřadní umývání a polévání vodou. 


Přejeme všem našim zaměstnancům Veselé Velikonoce a "dobrou chuť"