Ceny a medaile města Kuřimi 2022

Novinka
09. června 2022
Udělení Ceny schvaluje Zastupitelstvo města Kuřimi, udělení Medaile schvaluje Rada města Kuřimi.

Cenu a medaili města Kuřimi letos získal pan Stanislav Sehnal za dlouhodobou činnost společnosti KAMPOS, s.r.o. ve prospěch občanů města Kuřim, za pomoc obětem tornáda na jižní Moravě a pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Video:

Ceny a medaile města Kuřimi 2022