Historie divize LED svítidel

První aktivity v oblasti osvětlovací techniky byly zahájeny v roce 2011, kdy byla projednána a projektována interní výrobní infrastruktura v této oblasti. Následně v roce 2012 byla spuštěna sériová výroba typové řady průmyslových svítidel pro výrobní a skladové haly a současně byl zahájen vývoj a výzkum unikátního systému pasivního chlazení určeného speciálně pro LED technologie.

Od r. 2013:

 • zahájena spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou strojního inženýrství v oblasti mechanických vlastností těles
 • odborná školení pracovníků divize, účast na seminářích VŠ a projektech EU
 • nákup technologií pro výrobu svítidel, zřízení nové kovoobráběčské a elektrifikační dílny
 • zahájena sériová výroba a prodej řady modifikovatelných interiérových svítidel GRAFEN – stavebnicový systém
 • zřízení laboratoře pro měření fotometrických vlastností svítidel
 • rozšíření nabídky služeb o programování DALI, DMX, DSI, 1-10V, TOUCH DIM
 • prodej svítidel do projektů

Od r. 2014:

 • vývoj optických prvků pro změnu distribuce světla do prostoru
 • spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou strojního inženýrství v oblasti aplikace chladičů a distribuci tepla
 • návrh a realizace designu s rozdělením na 16 produktových řad
 • realizace vlastních projektů
 • zahájení obchodních aktivit a distribuce pro zahraniční trh

Společnost KAMPOS, s.r.o. ctí výrobky evropských, zejména českých kvalitních a prověřených dodavatelů jak hlavních, tak periferních surovin a komponentů potřebných pro výrobu svítidel. Z tohoto důvodu zásadně nenakupuje žádné materiály z neznámých zdrojů třetích zemí. Naše produkty proto vyrábíme tak, aby celková životnost svítidel byla delší, než dojde jejich k samotnému morálnímu zastarání. Vzhledem k různorodým podmínkám a nahodilým událostem, které můžou působit na svítidla jsme naše produkty konstruovali tak, aby odolávaly více než běžnému způsobu užívání. U svítidel se dbá na konstruování a použití LED čipů a napájecích zdrojů v takových kombinacích, aby bylo možné svítidla posuzovat podle jejich energetických účinností a následně je zařadit do současně nejvyšší energetické třídy pro svítidla A++.