Politika kvality a environmentu

Společnost KAMPOS, s.r.o. (dále jen KAMPOS), byla založena v roce 1998, jako výrobní a obchodní společnost a vysokou kvalitu svých výrobků a služeb považuje za samozřejmost.

Detailní rozložení portfolia:

 • výroba a montáž plastových elektrokomponentů a kabelových svazků pro automobilový a elektrotechnický průmysl
 • nákup a prodej obalového materiálu
 • pronájem skladových prostor a poskytování služeb
 • vývoj a výroba vlastního LED osvětlení

Hlavním cílem politiky kvality společnosti KAMPOS je další rozvoj, neustálé zlepšování úrovně kvality k všestrannému uspokojování očekávání, potřeb i předpokládaných požadavků zákazníků a tím i zajištění dobré pozice na trhu, stejně tak i dobrého jména.

Vedení společnosti přijímá i odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

Uznává potřebu environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti a zavazuje se dosahovat shody s právními předpisy, legislativou a jinými požadavky a tento soulad neustále udržovat.

Společnost KAMPOS chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem pro své zákazníky, ale i zaměstnavatelem, na kterého se může každý s důvěrou obrátit.

Podporou pro udržení vysoké kvality výrobků je i spolupráce se středními a vysokými školami a místní samosprávou.

Společnost se zavazuje :

 • vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje pro neustále zlepšování všech procesů
 • klást důraz na prevenci a předcházet neshodám na všech úrovních řízení a ve všech oblastech činností společnosti
 • kvalitu výrobku směřovat k nulové chybě
 • účelně a důsledně prosazovat osobní odpovědnost pracovníků za kvalitu vykonané práce
 • poskytovat všechny své služby v souladu se zásadami ochrany životního prostředí
 • zajišťovat provoz organizace způsobem, který zajistí minimální negativní vlivy na životní prostředí
 • zaváděním moderních technologií a nových postupů minimalizovat negativní dopady do životního prostředí
 • připraveností a prevencí předcházet havarijním situacím

Motto společnosti:

Naše kvalita znamená zvýšení naší důvěryhodnosti u zákazníků a snížení šancí naší konkurence.

Pro naplnění těchto záměrů společnost bude:

 • pokračovat v rekonstrukci a modernizaci výrobního a skladového areálu pro zvýšení prestiže společnosti a spokojenosti zákazníků a zaměstnanců
 • účinně a efektivně investovat do moderních technologií a spolehlivých kontrolních metod,
 • trvale vzdělávat své pracovníky, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti při práci
 • budovat a upevňovat přátelské vztahy mezi zaměstnanci, obchodními partnery a dalšími zainteresovanými stranami, jako výborný základ pro co nejlepší úroveň všech našich výrobků a služeb

Od svých pracovníků společnost KAMPOS očekává:

 • znalost, důslednou realizaci a dodržování předpisů systému kvality a environmentu v praxi
 • samostatnou aktivitu pro zlepšení všech činností prováděných ve společnosti
 • dodržování bezpečnostních pokynů, udržování pořádku a zlepšování pracovního prostředí na svých pracovištích
 • aktivní přistup k neustálému zlepšování své činnosti,

Pro naplňování politiky kvality a environmentu poskytne vedení společnosti odpovídající zdroje.

KVALITA = CESTA NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ.

podpisy