Cíle kvality

K realizaci politiky kvality vedení společnosti stanoví měřitelné cíle, které směřují k uspokojení potřeb zákazníka a ke zkvalitňování procesů ve firmě.

Stanovení cílů pro rok 2015 

Cíl 1: Minimalizace počtu reklamací při montáži konektorů.
Cílová hodnota: maximálně 4 reklamací za rok / max 1reklamace za čtvrtletí.

Cíl 2: Minimalizace počtu zpožděných zakázek.
Cílová hodnota: z celkového počtu zakázek maximálně 1% zpožděných.

Cíl 3: Důkladné zvládnutí a stabilizování systému K2 v celé společnosti.
Cílová hodnota: zjednodušení a zlepšení fungování procesů.

Cíl 4: Udržet roční obrat v prodeji obalového materiálu v porovnání roku 2014.
Cílová hodnota: stabilizování obchodního úseku.

Cíl 5: Zpětné ověření nerealizovaných nabídek na všech úsecích společnosti
Cílová hodnota: získání nových projektů / zákazníků

Cíl 6: Další řada produktu LED osvětlení.
Cílová hodnota: získání nových zákazníků.

Cíl 7: Dokončení a pronajatí nové haly „E“.
Cílová hodnota: zkvalitnění poskytovaných služeb pronájmu.

Cíl 8: Dořešit odpadové hospodářství v areálu.
Cílová hodnota: zkvalitnění poskytovaných služeb a minimalizování negativního dopadu na ŽP.

Za stanovené cíle zodpovídají vedoucí pracovníci daného úseku.

cile-kavlity