Jakost

Společnost KAMPOS vždy kladla vysoký důraz na kvalitu výrobků a poskytovaných služeb. Proto v roce 2003 zavedla a používá systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000.  Certifikát udělila mezinárodní společnost DET NORSKE VERITAS a pravidelně, nezávislými audity je  ověřován soulad našeho řízení kvality s touto normou. Projďete si naše certifikáty.

Dostát vysokým nárokům na kvalitu poskytovaných služeb i výrobků chceme i v budoucnu, neboť kvalita se výrazně podílí na úspěchu a konkurenceschopnosti naší společnosti. Proto neustále rozvíjíme naše schopnosti, technologie i procesy. Jsme připraveni a schopni flexibilně reagovat na veškeré požadavky zákazníka.

Kontrola kvality je základní stavební prvek našeho podnikání. Kvalitu aktivně řídíme už při přijímaní materiálu na sklad. Probíhá napříč celým procesem až po dodání hotového výrobku nebo služby našemu zákazníkovi.

Jsme si jistí, že námi dodávaná kvalita je stabilní. Na řízení kvality aktivně využíváme systém manažerství kvality podle ISO 9001.